ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

ประกันชีวิตเพื่อการออมเงิน มายดับเบิล พลัส

จุดเด่นแผนประกัน

มี 4 แผนการออมให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในช่วงอายุของคุณ

ครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย2

มีโอกาสรับผลประโยชน์เงินปันผลเพิ่มเติม ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 คำอธิบายหมายเหตุในภาพ

- มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20: 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))

- มาย ดับเบิล พลัส 22/15: 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์      (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))


2 - มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20: 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)) 

- มาย ดับเบิล พลัส 22/15: 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)      (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))

 

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

- มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี 
-
มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
-
มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
-
มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาทสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

หมายเหตุ

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

- ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น               และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย

- ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

 

ความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มได้

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุมภาพ (HS)

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตรา (MHPU)

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ (HBP)

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย