ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

ประกันชีวิตเพื่อการออมเงิน มาย เซฟวิงส์

จุดเด่นแผนประกัน

ประกันออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิต และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม

- รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10

- รับเงินครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- มีโอกาสรับผลประโยชน์เงินปันผลรายปีเพิ่มเติม ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ได้รับ

1.เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป          โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน จากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้                    เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี 

2.เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทน    จากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้    จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1วัน - 70ปี

- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000บาท

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

หมายเหตุ

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

- ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น              และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย

- ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

 

ความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มได้

- ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (MHPU)

- สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS)

- สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ (HBP)

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย